Cenník dezinfekcie ozónom

 

Minimálna objednávka danej služby je 30 € + doprava

 

Domácnosti a iné priestory

0,45€ / m3

do 100 m3

nad 100 m3 / 0,35€

Vozidlá

15€

1 vozidlo

pri vytepovaní auta ozón za 10 €